Geconcipieerd Betekenis: Juridisch, Biologisch, Zakelijk

Geconcipieerd is afgeleid van het werkwoord “concipiëren” en heeft in de basis de betekenis van ontwerpen of bedenken. Het kan echter in Biologische, Juridische en Zakelijke contexten worden gebruikt. Afhankelijk daarvan kan de betekenis variëren.

Voorbeelden “Geconcipieerd”

 • Het kunstproject is geconcipieerd als een reflectie op hedendaagse maatschappelijke kwesties. (Ontwerpen of bedenken)
 • De grondwet is zorgvuldig geconcipieerd om de rechten en vrijheden van de burgers te waarborgen. (Opstellen of formuleren)
 • Zij geconcipieerde zich een wereld waarin iedereen gelijk behandeld werd, ongeacht hun afkomst. (Vormen of zich voorstellen)
 • De blije ouders vertelden dat hun kind in de zomer was geconcipieerd. (Verwekt of bevrucht)
 • Na zijn arrestatie vroeg de verdachte direct om de geconcipieerde stukken van het onderzoek te zien. (Inzage in processtukken binnen het strafprocesrecht)

Definitie

1. Ontwerpen of bedenken

Wanneer men refereert aan het concept of de opzet van iets.

 • Het nieuwe schoolprogramma is geconcipieerd door een team van experts.
 • De architect heeft het gebouw geconcipieerd met aandacht voor duurzaamheid.

2. Verwekt of bevrucht [Biologisch]

In een biologische of medische context, waar het verwijst naar het moment waarop een ei door een zaadcel wordt bevrucht, oftewel het moment van conceptie.

 • Ze geconcipieerde een kind tijdens hun huwelijksreis.
 • Volgens de dokter is de baby in december geconcipieerd.
 • Ze waren zo blij toen ze ontdekten dat ze een kindje hadden geconcipieerd.

3. Inzage in processtukken [Juridisch]

Binnen het strafprocesrecht verwijst “geconcipieerd” naar het grondrecht van een verdachte om kennis te nemen van de stukken die in zijn of haar zaak zijn opgesteld. Dit recht kan tijdens het voorbereidende onderzoek en het gerechtelijk vooronderzoek worden beperkt of uitgesloten. De verdachte dient hier echter wel over geïnformeerd te worden en heeft de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken.

 • De verdachte heeft geconcipieerde stukken opgevraagd om zich beter te kunnen verdedigen.
 • Tijdens het voorbereidende onderzoek werd de toegang tot geconcipieerde stukken tijdelijk ontzegd aan de verdediging.
 • De advocaat verzocht om inzage in alle geconcipieerde stukken van het onderzoek.

4. Opstellen of formuleren [Zakelijk]

In de context van het schrijven van teksten of documenten.

 • Het contract werd zorgvuldig geconcipieerd om misverstanden te voorkomen.
 • De brief aan de aandeelhouders is geconcipieerd door de directie.

5. Vormen of zich voorstellen

In de zin van het vormen van een idee of beeld in de geest.

 • In zijn jeugd geconcipieerde hij het idee om ooit zijn eigen bedrijf te starten.
 • Ze heeft een duidelijk geconcipieerd beeld van hoe haar toekomstige huis eruit moet zien.

Bronvermelding

Lees ook
trendelenburg oefeningen
Wat is de Trendelenburg houding?

De Trendelenburg houding is een manier om je lichaam in bed te leggen die de bloedcirculatie bevordert. Het is een Verder lezen...

hermafrodiet
Wat betekent hermafrodiet? (En verschillen met Intersekse)

Een hermafrodiet is een persoon met beide geslachtskenmerken, zowel mannelijke als vrouwelijke. Het is een uitzonderlijk fenomeen dat nog steeds Verder lezen...

Geschiedenis breien
Geschiedenis van het breien

Je ziet de laatste tijd steeds vaker dat mensen de breinaalden weer oppakken en aan het breien slaan. Het is Verder lezen...

Integraal Betekenis: Wiskundig, Zakelijk, Filosofisch
Integraal Betekenis: Wiskundig, Zakelijk, Filosofisch

Integraal is een term die in verschillende contexten gebruikt wordt en kan verschillende betekenissen hebben afhankelijk van de context. Het Verder lezen...

Schuiven naar boven