Dolle Mina: Actiegroep feminisme in 1969

Dolle Mina - Baas in eigen buik

Dolle Mina was een links-radicale feministische activistische groep die in december 1969 in Nederland werd opgericht. Door middel van vermakelijke en hilarische protestdemonstraties hoopten zij de rechten van de vrouw te bevorderen.

Wat is de betekenis van Dolle Mina?

Dolle Mina begon in september 1969 met een kleine groep vrouwen en mannen die een ontevredenheid deelden over de rechten en kansen van vrouwen in zowel hun persoonlijke leven als in de maatschappij. Hoewel vrouwen in 1970 formele rechten kregen, was er nog steeds veel onrechtvaardigheid en discriminatie. Dolle Mina werd opgericht door leden van de Socialistische Jeugdclub, die een nieuwe vrouwenbeweging wilden oprichten. Actievoerende vrouwen in de Verenigde Staten en de Maagdenhuisbezetting in Amsterdam dienden als inspiratie.

Wat is de oorsprong van de naam?

Wilhelmina Drucker’s bijnaam inspireerde de naam Dolle Mina. ‘IJzeren Mina’ was de naam die aan deze vroege feministe (1847-1925) werd gegeven. Wilhelmina Drucker streed een eeuw geleden tegen onrechtvaardige wetten en een verouderde moraal.

Wat was het doel van Dolle Mina?

Dolle Mina slaagde erin om op hun openingscongres in april 1970 met een verklaring te komen waarmee iedereen het (zij het met tegenzin) eens kon zijn:

“Ervan uitgaande dat genderrollen niet gerechtvaardigd kunnen worden op basis van biologische verschillen, streeft Dolle Mina naar een verandering van de maatschappij, zodat iedereen, ongeacht geslacht, gelijke kansen heeft. Dit kan worden bereikt door sociale strijd, bewustwording en een mentale verschuiving, resulterend in de afschaffing van de sociaaleconomische ondergeschiktheid van mannen en vrouwen.”

Wat was Dolle Mina’s werkwijze?

Dolle Mina wist de aandacht te trekken van zowel de wetgever als de media. De bestorming van kasteel Nijenrode, een particuliere Business Universiteit die toen alleen voor mannen toegankelijk was, was hun eerste actie, die plaatsvond op 23 januari 1970. De verbranding van een vrouwenkorset bij het monument van Wilhelmina Drucker volgde op dit incident. Ze protesteerden tegen het gebrek aan openbare toiletten voor vrouwen door een paar dagen later openbare urinoirs te blokkeren met roze linten. Dolle Mina kreeg er in een paar weken duizenden fans bij. De nieuwe actiegroep golfde als een vloedgolf door Amsterdam en overspoelde al snel Nederland en België. Vanaf het begin werden werkgroepen gevormd. De meeste van deze organisaties concentreerden zich op praktische zaken als abortus, kinderdagverblijven, gelijk loon voor gelijk werk, en alleenstaande moeders. Toch was er ook een theoretische groep die zich toelegde op onderwijs.

Wat hoopte Dolle Mina te bereiken?

  • Voor gelijk werk is gelijk loon vereist.
  • Er is meer – en betere – seksuele voorlichting nodig.
  • Verzet je tegen de dubbele moraal als het gaat om seksuele moraal.
  • Uitzonderlijke contraceptie
  • Zelfbeschikking in termen van voortplanting
  • Gelijkheid in het onderwijs van jongens en meisjes
  • Toename van het aantal voorzieningen voor kinderopvang, waaronder dagopvang, speelgroepen en naschoolse opvang.
  • Speelplaatsen voor kinderen die veilig zijn

Wat hebben ze bereikt?

Dolle Mina, 1970 Utrecht Spaarnestad, demonstreren voor het recht op gezinsplanning en abortus.

Rond 1975 kwamen de Dolle Mina’s alleen nog in groten getale bijeen voor massale anti-abortus bijeenkomsten. Dolle Mina werd een vitaal lid van een verscheidenheid aan actiegroepen en organisaties, waaronder adviesgroepen, vrouwencursussen en vrouwenhuizen. Vrouwen sloten zich aan bij politieke partijen en vakbonden. Vrouwenstudies werden onderwezen aan universiteiten. Er werden vrouwenondersteuningslijnen, veilige schuilplaatsen en een ombudsvrouwenstichting opgericht. Kinderen kregen meer mogelijkheden om buiten schooltijd op school te blijven, en de voorlichting over voorbehoedsmiddelen en abortusklinieken werd verbeterd.

29 Oktober is het Dolle Mina’s verjaardag.

Dolle Mina wordt nog steeds algemeen erkend als een symbool van het naoorlogse feminisme. Zij zal worden herinnerd als een groep dappere jonge meisjes die met een humoristische campagne verandering eisten. Haar doelstellingen zijn vandaag de dag nog steeds relevant.

Over de bereikte doelstellingen, zoals gelijke beloning en kansen voor mannen en vrouwen, betere kinderopvang, seksuele vrijheid en een herziening van de rolverdeling tussen mannen en vrouwen, wordt nog steeds gediscussieerd.

Lees ook
Baas in eigen buik
Baas in Eigen Buik: 13 veel voorkomende vragen

Er is geen antwoord op de vraag of je kinderen moet krijgen of niet. Je bent Baas in eigen buik! Verder lezen...

vrouwenkiesrecht
Aletta Jacobs en het vrouwenkiesrecht (video)

Aletta Jacobs was een van de meest invloedrijke vrouwen van het begin van de 20e eeuw. Nadat ze haar vroege Verder lezen...

Baas in eigen buik
Baas in eigen buik (video)

"Abortus vrij" is een van de belangrijkste actiedoelen van Dolle Mina en andere vrouwenorganisaties in de jaren zeventig. Vrouwen drongen Verder lezen...

korte geschiedenis feminisme
Wat is feminisme? Feminisme Geschiedenis in het kort

Feminisme heeft een lange weg afgelegd sinds het begin in de vroege jaren 1800. Oorspronkelijk was het een beweging om Verder lezen...

Dolle Mina: Actiegroep feminisme in 1969
Schuiven naar boven