Audre Lorde: Gevaarlijk en Krachtig

Audre Lorde was een zwarte lesbische schrijfster die zich met haar werk inzette voor vrouwen-, burger- en homoseksuele rechten. Ze schreef gedichtenbundels en memoires nadat ze op de middelbare school haar eerste gedicht in het tijdschrift Seventeen had gepubliceerd. In de jaren zeventig werkte ze samen met het Women’s Institute for Freedom of the Press […]

Golven van het feminisme

Als er één ding zeker is, dan is het wel dat tweede-golf feministen op gespannen voet staan met derde-golf feministen. Eigenlijk vechten de tweede-golf feministen tegen de vierde-golf feministen. De schuld ligt bij de Gen X-ers, niet bij de second-wavers. Vinden de eerste-wavers ons nog steeds cool? Zijn ze nu allemaal racisten? Is er een […]

Grace Lee Boggs

Gloria Steinem is een van de bekendste figuren uit de tweede golf van het Amerikaanse feminisme, en haar activisme duurt tot op de dag van vandaag voort. Ze was in 1971 medeoprichtster van Ms. Magazine, een liberaal glossy vrouwentijdschrift dat zich onderscheidde van de seksistische artikelen die andere vrouwentijdschriften in die tijd domineerden. Steinem was […]

Elizabeth Cady Stanton

Elizabeth Cady Stanton was een schrijfster, geleerde en een van de sleutelfiguren in de vrouwenrechtenbeweging van het midden en het einde van de 19e eeuw. Zij riep in 1848 de Seneca Falls Convention bijeen, de eerste bijeenkomst voor vrouwenrechten in de Verenigde Staten, die rechtstreeks leidde tot het vrouwenkiesrecht in de Verenigde Staten. Stanton’s inzet […]

Bell hooks, alias Gloria Jean Watkins

Gloria Jean Watkins is een bekende Afro-Amerikaanse feministe die bekend staat onder het pseudoniem Bell Hooks (een naam die zij van haar overgrootmoeder heeft). Haar werk bestrijkt een breed scala aan onderwerpen, waaronder ras, geslacht en sociale klasse. All About Love: New Visions Bell hooks’ boek All About Love: New Visions, uitgebracht in 2000, verkent […]

Rose Scott

Rose Scott was een Australische vrouwenrechtenactiviste die in de jaren 1880 bij haar thuis wekelijkse bijeenkomsten organiseerde met politici, filantropen en schrijfsters om onderwerpen als stemrecht en onderwijs aan de orde te stellen. In 1902 richtte zij de Women’s Political Education League op, die er met succes voor zorgde dat de leeftijd voor seksuele meerderjarigheid […]

Schuiven naar boven